Met respect voor het milieu

Jametal legt zich al jaren een gedragscode op om tijdens zijn productie rekening te houden om de mogelijke effecten op het milieu tot het uiterste minimum te beperken.

Jametal houdt bij het verwezenlijken van haar activiteiten dan ook met de volgende krachtlijnen en principes:

  • Het naleven van de relevante milieuwetgeving.
  • Het constant optimaliseren van productieprocessen met als doel onze deze krachtlijnen te realiseren hierbij vallen wij natuurlijk terug op een constante innovatie en op ons recent machinepark.
  • Het rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen.
  • Het optimaal sorteren en afvoeren van afvalstoffen.
  • Het stimuleren van deze milieubewuste handelingen door onze medewerkers via sensibilisering en documentatie.

Wij beschouwen dit als een actieve beleidsverklaring die wij telkens kunnen aanpassen en laten evolueren naarmate de omstandigheden of voorwaarden binnen het bedrijf wijzigen.

Gedelegeerd Bestuurder
Martine De Kerpel